Filosofien bag forældresparring


Bag enhver ‘umulig unge’ gemmer der sig et behov, eller frustration
som det er din opgave at finde ind til.

Hvis du vil forandre det, dit barn gør, skal du først forandre det, du selv gør

Dit barn skal ikke tilpasses, afrettes, belønnes og straffes, men ses anerkendes,
forstås og elskes- fordi det i de fleste tilfælde er nok

Det er ok at være træt af dit barn, men det er ikke ok ikke at gøre noget ved det

Få råd, når du trænger

Målet er ikke at undgå konflikter, men lære at navigere i dem

Respekterer du dit barn, respekterer det dig (det lyder som en floskel,
men den er sand og gælder i alle menneskelige relationer, også med dit barn)