TANKERNE BAG:

Om Rikke Winckler & Forældresparring.dk

Oplever du (også) situationer, hvor du tænker:

Jeg føler mig ofte magtesløs
– og jeg ender med at skælde ud, fordi jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal gøre.

Du har verdens sværeste job:

Nemlig jobbet som forælder.

Føler du nogle gange, at “arbejdsdagene” mest består af konflikter, vredesudbrud og skrigeture?

Når du siger “NEJ!”, bliver det ignoreret.
Når du siger “Stop”, fortsættes der bare.
Og når dit barn krydser grænsen gentagne gange, ender du med at skælde ud.

De daglige konflikter kan være så udmattende.

Børn har udbrud.
Børn har nedsmeltninger.
Børn smækker med dørene.

Det er en fuldstændig normal del af at modnes og udvikle sig.

Vi må altså tage førerkasketten på og udvise tryghed, kærlighed og guidance i de situationer.

At holde fast, sætte kærlige grænser og ikke skælde ud, er det de fleste af os slås med.

Måske oplever du, ligesom så mange andre, at dit temperament tager over, og du kan have svært ved at styre din vrede. Det er helt normalt, for børn går lige ind og trykker på vores mest ømme punkter. Ikke fordi de vil eller gør det med vilje.

At få mere styr på ens egen vrede er for mange det første og vigtige skridt til at kunne blive den forælder man gerne vil være. Vreden blokerer og sætter et kæp i hjulet…

Det er svært at bryde de negative mønstre, men det er ikke nogle få forundt at få det til at ske. Det kræver en indsats af daglige og bevidste valg, så man får trænet sit reaktionsmønster til at gå nye veje og man vil opleve, skridt for skridt at få skabt nye vaner, som er meget mere i tråd med den måde man gerne vil være forælder på. Og så kræver det selvfølgelig også at man ved, hvad man skal gøre i stedet.

Filosofien bag forældresparring.dk

Bag enhver ‘umulig unge’ gemmer der sig et behov, eller frustration som det er din opgave at finde ind til.
Hvis du vil forandre det, dit barn gør, skal du først forandre det, du selv gør.
Dit barn skal ikke tilpasses, afrettes, belønnes og straffes, men ses anerkendes, forstås og elskes.
Det er ok at være træt af dit barn, men det er ikke ok ikke at gøre noget ved det.
Målet er ikke at undgå konflikter, men lære at navigere i dem.
Respekterer du dit barn, respekterer det dig (det lyder som en floskel, men den er sand og gælder i alle menneskelige relationer, også med dit barn)
Previous slide
Next slide

Rikke Winckler

PÆDAGOG & PSYKOTERAPEUT MPF.

Primært arbejdet som pædagog
indenfor 0-8 års området

PEACEFULL PARENT COACH

Certificeret af Dr. Laura Markham, Aha! Parenting.com, USA

Rikke er uddannet pædagog, coach og psykoterapeaut MPF. Hun har undervist forældre og holdt foredrag i mere end 10 år. 

Det kan lyde fint og fornemt, men du vil ikke møde en underviser, som taler hen over hovedet på dig. Tværtimod. Rikke er nærværende, forstående og imødekommende.

Det er ikke altid lige nemt at være en travl familie med små børn. Ofte ender det med konflikter og for mange skæld ud. Det er bestemt ikke løsningen. Rikke giver dig konkrete værktøjer til at takle situationen anderledes.

Rikke har hjertet med, når hun guider forældre til at få en hverdag med mindre skældud og færre konflikter.